Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów IX edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów IX edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wspieranie działań kształtujących zachowania prospołeczne uczniów.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 spośród 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”:

  1. Zorganizowanie konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują pracownicy świetlic uczestniczących w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. „Jestem tolerancyjny” – pogadanka na temat podobieństw i różnic wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przeprowadzenie „Dnia wolontariusza w świetlicy szkolnej”, według własnego pomysłu. Wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat. Ocena na podstawie, sprawozdania, zdjęć, filmu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. sprzątanie parku/boiska, pomoc osobie starszej, dokarmianie zwierząt, pomoc kolegom w odrabianiu lekcji itp. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Dokarmiamy zwierzęta, robimy karmniki dla ptaków, wywieszamy skórki… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Podjęcie działań mających na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Wspólne przygotowanie przez uczniów i wychowawców/opiekunów świetlic przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych , zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Wychowawca/opiekun świetlicy kształtujący prospołeczne postawy wśród uczniów”, który w okresie od 15.06.2018 r. do 15.11.2018 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 czerwca 2018 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkoły należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • Adres jury konkursu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@prospoleczna-swietlica.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!